Política de privacitat

FEDERACIÓ ARTS ESCÈNIQUES FIGUERES, com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma, www.atebfigueres.cat, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

AEF només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix, ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

Responsable del tractament

Identitat: FEDERACIÓ ARTS ESCÈNIQUES FIGUERES

CIF: G55111009

Direcció postal: Ronda Rector Arolas 4, 17600 Figueres

Correu electrònic: info@atebfigueres.cat

Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació

Tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

  • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre formulari i e-mail de contacte legitimats pel seu consentiment en posar-se en contacte amb nosaltres. Art. 6.1.a) RGPD
  • Gestionar la seva matriculació (o la dels menors d’edat al seu càrrec) a les diverses formacions ofertes pel responsable del tractament, basats en l’execució de contracte. Art 6.1.b) RGPD.

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades podran ser cedides a Administracions Públiques i altres entitats col·laboradores que estiguin relacionades directament amb les activitats de la FEDERACIÓ ARTS ESCÈNIQUES FIGUERES.

Drets de l’interessat/da

Com a usuari del web www.atebfigueres.cat, tindrà dret a:

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per procedir a l’exercici de drets, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres, adjuntant una còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic info@atebfigueres.cat, o, si considera que els seus drets han estat vulnerats, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es).

Top