TEATRE ESCOLAR I EXTRAESCOLAR

 


L’Aula de Teatre, amb la seva voluntat d’apropar el teatre i les arts escèniques a tothom, té establert un seguit de convenis i col·laboracions amb escoles de tota la comarca per realitzar sessions de teatre extraescolars per als seus alumnes. Les sessions les imparteixen el mateix professorat de l’Aula de Teatre, format en arts escèniques i amb experiència professional en el sector. L’Aula roman oberta a qualsevol centre educatiu que vulgui incloure activitats teatrals com a part del seu currículum extraescolar.

A més, l’Aula de Teatre Figueres està dissenyant un projecte més específic per incloure el teatre i/o activitats teatrals dins de l’activitat lectiva, pròpiament, dels centres educatius que vulguin avenir-s’hi.

 

TEATRE A L'AULA

A l'Aula de Teatre t'oferim un seguit d'activitats educatives per a escoles i instituts per treballar el teatre i les arts escèniques.

Els oficis del teatre: l’ofici en el món de les arts escèniques va molt més enllà de la interpretació. Amb aquesta activitat el grup descobrirà diferents aspectes i disciplines del teatre, passant un dia entre bambalines, fent un taller d’introducció al teatre i veient com és un teatre per dins i per fora!

10 temes del teatre: hem dividit el teatre en deu temes per poder treballar en profunditat cada un d’ells. Venim a classe a treballar a través de jocs dinàmiques i exercicis com la creació de personatges, la veu, l’escolta, la narrativa escènica, el ritme, el conflicte dramàtic, espai escènic, l’imaginari, el text teatral i la interpretació.

Les emocions a través del teatre: una bona manera per treballar l’educació emocional és a través de les arts escèniques. Amb el treball d’escenes i improvisacions, dinàmiques de sensibilització i imaginari i els jocs i recursos del teatre i l’art dramàtic ens permet conèixer les emocions bàsiques i secundàries, entendre com s'expressen i el seu llenguatge.

Teatre Extraescolar: venim a la teva escola, a les estones d’esbarjo on a través del joc es desenvoluparà la creativitat i la imaginació i es treballaran les bases del teatre: creació de personatges, improvisacions. l'expressió corporal i l’expressió oral. A través del teatre com excusa, es potenciarà el treball en equip, l’escolta activa, el respecte i l’empatia. A final de curs es realitzarà una petita creació que es mostrarà en un teatre conjuntament amb altres grups.

 


Més informació sobre el Teatre escolar i extraescolar
Més informació

Voleu que el vostre centre educatiu treballi conjuntament
amb l’Aula de Teatre de Figueres? Contacteu-nos!

Contacte

Top