REDUCCIONS i BONIFICACIONS
 

 

· 20% de descompte per a unitats familiars que inscriguin dos o més alumnes.

· 20% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals.

· 50% de descompte en la inscripció al segon curs.

· 15% de descompte per a jubilats/des.

· Les reduccions no són acumulables.

 

S’aplicarà una tarifació social a aquelles persones que ho sol·licitin i acreditin la renda del nucli familiar.La direcció de l’entitat proposarà la bonificació total o parcial de la quota.

Top