El Club de l’Espectador representa la filosofia de l’Aula de Teatre Figueres d’apropar les arts escèniques a tothom i ampliar el contacte del públic amb la cultura i el teatre, sense centrar-se únicament en la representació teatral. Dins del projecte del Club de l’Espectador, s’engloben diverses accions que tenen lloc a diversos espais figuerencs, amb la finalitat de formar, informar i dinamitzar l’espectador.
Top