L'equip de l'Aula!

L'Aula de Teatre Figueres és una federació d’associacions que aglutina entitats i persones de la ciutat interessades en promocionar les arts escèniques, constituïdes legalment sota el nom de Federació Aula de Teatre Eduard Bartolí, la qual té el reconeixement i el suport de l'Ajuntament de Figueres.

L'Aula de Teatre Figueres es concep com un centre aglutinador de l’activitat teatral de la ciutat de Figueres, també obert als municipis de la comarca que hi vulguin participar.

L’objectiu principal de l'Aula és la consolidació d'una escola de teatre completa i duradora, que ha de ser un punt de referència per a tothom que vulgui aprendre teatre a la ciutat i comarca. Ha de ser el camp de cultiu de les noves generacions d'artistes escènics, de grups de teatre i de públic.

En segon lloc, l'Aula pretén ser un element dinamitzador, des de diversos angles, de la vida teatral de Figueres i de l’Empordà, i malgrat que la seva principal funció és la docent, vol ajudar a canalitzar tota la demanda ciutadana de l’activitat teatral, també entesa des del punt de vista de l’espectador: informació, comunicació, oferta d’espectacles.

Per altra banda, deixant clar que no pretén interferir en cap moment en la marxa ni el funcionament dels grups no professionals, voldria ser un punt d’encontre de tots ells i coordinar les seves necessitats comunes: cursets específics, compartir recursos, intercanvi de materials, esdeveniments col·lectiu (Setmana de Teatre, Dia Internacional del Teatre), etc.

 

Top